Persoonibränding


Suhtlusportaalide profiilide nõustamine


Kui sulle tundub, et kohtumis- ja suhtlemisportaalides vastavad sulle pidevalt “valed” inimesed, siis võib juhtuda, et sinu profiil jätab sinust “vale” mulje.

Suhtlusportaalide profiilide nõustamist võib nimetada ka persoonibrändinguks.

Persoonibränding aitab sul mõelda kuidas kujundada endast selline mulje, mis aitaks külge tõmmata just neid “õigeid” inimesi.

Nõustamise käigus saad endale selgemaks kes sa oled ja mida sa siin maailmas otsid. Leiame vastused paljudele sind puudutavatele küsimustele, sealhulgas:

  • millised on sinu väärtused ja vajadused
  • millised on sinu ootused iseendale
  • millised on sinu ootused partnerile
  • millised on sinu ootused suhtele
  • millised on sinu ootused elule
  • mida sa võib-olla enda juures veel muuta tahaks

ja leiame üheskoos viisi, kuidas seda tõhusalt läbi teksti ja piltide kommunikeerida.

Lisakasu:
Nõustamise tulemusena:

  • muutud teadlikumaks oma ootustest, vajadustest, väärtustest.
  • kujuneb kooskõlaline arusaam sellest, kes sa oled ja kes sa tahad olla
  • suureneb selgus mida sa soovid ja kuidas saaksid selleni jõuda.

Nõustamine on konfidentsiaalne.

Esimene seanss kestab 2h, seansi hind 195€.