Tutvustus

"Kui suhet saab teha halvemaks, siis saab seda teha ka paremaks."

Murphy suhte sümmeetria seadus

Tutvustus

Olen 55 aastane, teist korda abielus, kahe poja (22 ja 33) isa.
Tihedam töö pereteemadega algas 1993 aastal, mil käivitasin ajalehe “Noore Pere Leht” millest aastal 1994 sai ajakiri “Pere ja Kodu” ja töötasin seal vastutava väljaandjana.

1998 aastal asutasin kirjastuse Väike Vanker ja töötan sellest ajast alates seal kirjastajana. Kirjastus on spetsialiseerunud psühholoogia-, lastekasvatus- ja juhtimisraamatute väljaandmisele.
Minu ülesandeks on valida välja need raamatud, mis võiksid olla saadaval ka eestikeelsetena, seega püüan kursis olla kõigi selles vallas ilmuvate olulisemate raamatutega.

Minu tee nõustamise juurde

2005 aastal asusin Selfi Erakoolis õppima suhtlemistreeneriks ja koolitajaks ja kuni 2008 aasta lõpuni töötasin Self II-s juhtimiskoolitajana.

2006 aastal lõpetasin Gordoni Perekooli ja Õpetajate Kooli treeneri väljaõppe ja sellest ajast peale olen läbi viinud Gordoni Perekooli koolitusi nii tavagruppidele kui ka ainult isade gruppidele ning Õpetajate kooli gruppe lasteaiaõpetajatele.

2009 aastal ühinesin koos kolme teise koolitajaga kaubamärgi DevelopDesign alla ja sellest ajast alates olen veelgi tõsisemalt tegelenud juhtide koolitamise ja konsulteerimisega.

2009 aastal läbisin PREP-Paarisuhtekoolituse koolitajate väljaõppe ja sellest ajast alates viin koos oma abikaasa Auliga läbi ka paarisuhtekoolitusi.

2009 aastal asutasime mittetulundusühingu MTÜ Teokarp, mis pakub pereteraapiat ja lastekasvatusteemalisi loenguid ja koolitusi nii lapsevanematele kui lasteaedade kasvatajatele ja õpetajatele.

2009 aastal otsustasin oma psühholoogiaalaseid teadmisi tõsisemalt täiendama hakata ja asusin Tallinna Ülikoolis teise kõrghariduse saamiseks õppima psühholoogia erialal, mille lõpetasin 2015 Cum Laude.

2010-2012  õppisin Tallinna Psühhodraama koolis psühhodraama rakendajate väljaõppes.

2011 aastal alustasin Pereteraapia õpinguid ja 2016 aastal saingi pereterapeudiks.

2011 aastal läbisin tiheda konkursi ja mind võeti vastu  Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt korraldatavele väärtuskasvatuse täiendõppe kursusele, kus kahe semestri jooksul õppisin koolide väärtusarenduse nõustajaks.

2013 aastal osalesin Tartu Ülikooli töörühmas, mis pani kokku praktiliste suhtlemisoskuste kursuse õpetajaks õppijatele.

2013-2015 aastal töötasin Tartu Ülikoolis lepingulise õppejõuna ning viisin läbi videotagasisidega suhtlemisoskuste praktikume nii õpetajaõppes, täiendkoolitustes kui ka teiste erialade magistriõppes.

2013 aastal läbisin SA Kiusamise Vastu ja Turu Ülikooli poolt korraldatud koolitajate väljaõppe ja sain KiVa instuktoriks.

2014 aastal liitusin Lastekaitseliidu programmi Kiusamisest Vaba kool instruktorite meeskonnaga.

2015 aasta veebruaris omandasin Suhtlemistreeneri riikliku kutse kõige kõrgema – 7. kutsetaseme

2015 -2017  töötasin Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna ühiskonnateaduste instituudis interpersonaalse kommunikatsiooni õpetajana, õpetades ajakirjanike ja avalike suhete magistriõppes efektiivseid kommunikatsioonioskusi.

2015 aastast alates tegelen aktiivselt koolide juhtkondade nõustamisega, sh kriitilise sõbra rollist.

2016 juulis läbisin Roomas Anna Mascellani ja  Maurizio Andolfi juures nädalase praktikumi “Adolescents at risk and problematic families. The Andolfi multigenerational method.“, et õppida paremini töötada laste ja murdeealistega.

2016 aastast pakun koolidele kolmeosalist praktilist videotreeningut “Emotsionaalselt turvalise õpikeskkonna loomine klassis ja koolis”. See on kursus, mille tulemusena kasvab oluliselt õpetaja efektiivsus keeruliste olukordade lahendamisel, paranevad suhted ja õpetamise kvaliteet ning korra hoidmisele klassis kulub oluliselt vähem energiat.

2017 aastal alustasin koolitajatööd ka pereteraapia valdkonnas. Viin läbi koolituspäevi Perekonna psühhoterapeudi koolituse I, II ja III astme koolitustel – selle äärmiselt huvitava ja arendava koolituse kohta vaata rohkem Kiira Järve Pereteraapia koolituskeskuse lehelt.

2023 septembris lõpetasin pereteraapia superviisorite ja pereterapeutide koolitajate 3330 tunnise väljaõppe ja täna koolitan ja superviseerin pereterapeute.

Hetkel tegelen aktiivselt ka juhtide nõustamise ning koolitamisega. Organisatsiooniteraapia kohta loe rohkem lehelt organisatsiooniteraapie.ee

Lisaks juhtimiskoolituste läbiviimisele on minu teiseks prioriteediks pereteraapia praktiseerimine. Võtan kliente vastu nii Tartus kui Tallinnas.

Viimasel ajal olen süvenenud persoonibrändingu maailma, kuna see on väga sügavalt seotud nii inimese sügavama olemuse kui teda ümbritsevate suhetega. Personaalbrändingu käigus saab selgemaks, nii see, kes me oleme ja kellena ennast tajume kui ka see kes me olla tahame ning millised võiks olla suhteid meie ümber. Toetudes oma pereterapeudi ja suhtlemistreeneri kogemusele aitan inimestel suurendada arusaamist iseendast ja enda vajadustest ning ümber kujundada ümbritsevaid olulisi suhteid.

Nõustan ka jätkuvalt vanemaid, kes tahavad oma lastega paremaid suhteid luua. Usun, et kõige olulisem ja väärtuslikum asi inimeste vahel on suhted ja seepärast püüan ka oma klientidel aidata oma kõige tähtsamaid suhteid paremaks muuta.

Minuga saab kontakteeruda siin.

Tiit Kõnnussaar,
15. september 2023